luistermee3       facebook      logohv

Bijeenkomsten 55-plussers

Per seizoen worden er twee middagen georganiseerd waarin een bepaald thema wordt behandeld door een gastspreker. Eén van de predikanten houdt een meditatie.
Daarnaast is er een Kerst- en een Paasviering die samen met de PG Gemeente De Open Poort wordt georganiseerd.
De gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de inhoudelijke thema's worden als zeer positief ervaren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Nelleke van Eijk, tel. 0348-443882

woodland 656969 960 720

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)