luistermee3       facebook      logohv

Kerkenraad

Op 19 juni 2016 zijn door ds Heikoop 5 nieuwe ambtsdragers bevestigd en 5 ambtsdragers herbevestigd. Naast ds. Heikoop en bijstand in het pastoraat ds. Brunt telt de huidige kerkenraad 4 wijkouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 1 evangelisatie-ouderling, 4 diakenen en 4 ouderling-kerkrentmeesters. De namen van deze ambtsdragers vindt u hier

Op donderdag 7 juli 2016 is in de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie afscheid genomen van scriba Henk van Eijk, de wijkouderlingen Marius van de Beek, Henk van de Griendt, Kees Lugthart en Peter van de Wel, jeud-ouderling Hage Nap en ouderling-kerkrentmeester Wim Bruijnes. Wij danken deze ambtsdragers hartelijk daar zij vele jaren alle nodige zorg en aandacht hebben geschonken aan onze gemeente en wensen hen met hun dierbaren Gods Zegen toe.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de vacaturecommissie die veel werk heeft verricht om gemeenteleden te vragen het ambt als kerkenraadslid in de toekomst te willen vervullen. Ondanks dat vele werk zijn er helaas nog een 6-tal vacatures voor het ambt van wijkouderling.
Tot slot wensen wij de nieuwe kerkenraad toe dat zij met vreugde werkzaam mag zijn in onze gemeente en bidden hiervoor om Gods Zegen.

Op onderstaande foto’s zijn de nieuwe kerkenraad en de nieuwe kerkenraad inclusief de oud-ambtsdragers te zien. (klik op de foto's voor een vergroting)

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)