Gemeenteavonden

Gemeenteavonden

In het seizoen 2020-2021 zal er op z’n minst één gemeenteavond worden gehouden.
De eerstvolgende Gemeenteavond is reeds geweest op woensdag 18 november.

Op deze avonden en eventueel een extra avond is het de bedoeling om als kerkenraad de gemeente te informeren en de gelegenheid te bieden om samen van gedachten te wisselen over ontwikkelingen binnen de gemeente en over beleidsvoornemens. Verder zullen ook de jaarrekeningen over 2020 en de begrotingen voor 2021 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters aan de orde komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat extern een spreker wordt gevraagd om een inleiding te verzorgen over een actueel onderwerp.

Te zijner tijd zult u hierover in ons kerkblad Op de Hoogte worden geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,
Koos van Lindenberg

 

 

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)