Rouwdiensten

 

Een rouwdienst wordt meestal in het kerkgebouw of in het Trefpunt gehouden. Rondom een sterfgeval doen de nabestaanden er goed aan om in een vroeg stadium contact te zoeken met de predikant. Veel zaken van praktische aard zullen ongetwijfeld verlopen via de uitvaartleider.

Als uitvaartondernemingen die werkzaam zijn in Harmelen noemen we:

Wat betreft crematies het volgende. Als kerkelijke gemeente hechten wij sterk aan begaven boven cremeren. Vanuit de bijbel en vanuit de Joods-Christelijke traditie komen wij tot de conclusie dat wij onze doden dienen te begraven. Ook de Here Jezus is begraven. Deze stellingname houdt in dat u er niet op voorhand van kan uitgegaan dat de predikant rondom crematies zijn volledige medewerking zal verlenen.

Download hier de Procedure rouwplechtigheid Hervormde Gemeente te Harmelen

roses 1420745 960 720

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)