Trouwdiensten

De mooiste dag van je leven. Je wilt samen verder als man en vrouw. Ten diepste ga je niet samen verder, maar gaan jullie samen verder met de Here God. Heel je leven is afhankelijk van Zijn zegen. Je wilt je huwelijk kerkelijk laten bevestigen en inzegenen.

Voor de mogelijkheden waaronder een huwelijksinzegening in onze Gemeente kan plaats vinden, verwijzen wij jullie naar een deel van het beleidsplan 2020-2024 (download hier) of neem contact op met de scriba J. Branger tel.nr.: 0348 44 35 78

bride

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)