Jeugddienst

Kom jij ook naar de jeugddienst?
Drie keer per jaar organiseert de Hervormde Gemeente in Harmelen een jeugddienst. Deze dienst is speciaal voor en door jongeren, maar natuurlijk is iedereen die het leuk vindt welkom! De jeugddiensten hebben elk jaar een overkoepelend thema. Thema’s van voorgaande jaren waren bijvoorbeeld: ‘IPray’ met een speelse link naar de producten van Apple, ‘Helden in het geloof’ en ‘In verbinding met’. De drie jeugddiensten hebben allemaal een ander onderwerp dat te maken heeft met het jaarlijkse thema. De dominee houdt een korte preek waarin hij dieper ingaat op het onderwerp van de dienst.

Hoe ziet een jeugddienst eruit?
De jeugddienst is anders ingedeeld dan een gewone kerkdienst. Zo worden er meer (Opwekkings en Op Toonhoogte)liederen gezongen en hebben de jongeren een functie in de dienst. Daarnaast wordt de muziek begeleid door een swingende band met instrumenten en zang. De jeugdouderling vraagt in de voorbereiding van de dienst hulp aan de verschillende jeugdclubs. Zij mogen meedenken over de invulling van de dienst en krijgen uiteindelijk ook een rol. De jongeren bereiden bijvoorbeeld een filmpje voor, houden een interview met elkaar houden of stellen vragen aan iemand uit de gemeente.

Kom ook!
Ben je benieuwd naar de jeugddiensten? Je bent van harte uitgenodigd om te komen. Neem ook gerust je vrienden, familie, buren of kennissen mee: iedereen is welkom.

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)