Zangdienst

Zangdiensten in Harmelen
Bij zangdiensten worden liederen uit de volle breedte van het geestelijk lied gezongen: zoals psalmen, gezangen uit de Nederlandse Hervormde Gezangenbundel, liederen uit het (Nieuw) Liedboek, Op Toonhoogte, Opwekking, Johan de Heer en andere minder bekende bundels. De muzikale begeleiding wordt gedaan op het orgel en de piano, met zang en regelmatig door een melodie-instrument. De meditatie is kort en bondig en wordt verzorgd door een predikant. Er is ruimte voor ‘een verhaal bij een lied’ als een type getuigenis. Mogelijk kan er ook een beamer ingezet worden.
Deze ‘avonddiensten met een bijzonder accent’ worden voorbereid door een commissie waarin een aantal gemeenteleden zitting hebben, wat de betrokkenheid verhoogt. De predikant kiest een Bijbelgedeelte. Het Bijbelgedeelte kan ook worden verweven in een thema. De liturgie wordt in overleg met de predikant samengesteld.
Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

zangdienst2

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)