Zendingscommissie

Samenstelling Zendingscommissie:
De Zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de Kerkenraad. Zij heeft tot taak het werk van de zending onder de aandacht van de gemeente te brengen. Hierbij wordt altijd weer gewezen op de zendingsopdracht die Christus Zijn Kerk gegeven heeft. Een belangrijke taak is het werven van financiën voor dit mooie werk waarin de liefde voor God en medemens gestalte krijgt.

Giften kunnen worden overgemaakt op gironummer: NL 91 RABO 0373743491 ten name van: Zendingscommissie Hervormde Kerk Harmelen.

De Zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: de heer C. v. Woudenberg tel. 0348-441597
Penningmeester:de heer Gert Reijmerink, Ambachtsheerelaan 48, 3481 GL Harmelen, Telefoon: 0348-441986, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaresse: mevrouw T.van Wijngaarden , telefoon 0348-441956, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

leden:
Mevrouw J. Dijkhof-Schouten, telefoon 0348 442365; mevrouw A.v. Beekum-Spierenburg, telefoon 0348-442161 en
Mevrouw van Beekum vertegenwoordigen de Thuisfrontcommissie in de Zendingscommissie.

Deze commissie bestaat uit 5 personen en heeft tot taak: - Zendingsarbeiders tijdens het verblijf in het buitenland te ondersteunen in de breedst mogelijke zin; - ondersteuning van de zendingswerkers bij een verlofperiode en de tijd voor en na thuiskomst.

Collecten: in de gemeente wordt 3 maal per jaar een collecte gehouden.
Dit zijn: - Voorjaarscollecte (maart) - Pinkstercollecte en Najaarcollecte (november)

Samen met het informatieblad "Op de Hoogte" worden enveloppen verspreid die vervolgens door de collectanten worden opgehaald.. De giften worden, tenzij anders aangegeven, gelijk verdeeld over de GZB en Kerk in Actie.

Informatiebladen:
door de beide zendingsbureaus worden bladen uitgegeven met informatie over het zendingswerk wereldwijd.
Het tijdschrift 'Alle Volken` is een uitgave van de GZB en verschijnt 5 maal per jaar.
Contributie €5 per jaar. Opgave bij GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, telefoon 0343-512444,
Website www.gzb.org (link voor nadere informatie)

Door Kerk in Actie wordt het blad `Vandaar` uitgegeven.
Dit verschijnt 10 maal per jaar. De abonnementsprijs is €7.95
Opgave bij Redactie `Vandaar`, postbus 456, 3500 AL Utrecht, telefoon 030-8801725
Website www.kerkinactie.nl (link voor nadere informatie)

Dagboekjes.
Door de GZB wordt een boekje uitgegeven waarin voor iedere dag 2 meditaties zijn opgenomen. Respectievelijk voor volwassen personen maar ook voor gezinnen met kinderen.

Kerkeninactie geeft een maandkalender uit met kunstuitingen op de voorzijde en informatie op de achterzijde over diverse aspecten van het zendingswerk. De prijs hiervan is €6

De kalenders kunnen worden besteld bij Teuny van Wijngaarden.

 

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)