Bijstand in het pastoraat

Huwelijk Richard ChristiBijstand in het pastoraat in de Hervormde gemeente van Harmelen is ds. N. de Boo.

Hij woont in de gemeente Zeist, waar hij vanaf 1994 tot 2012 predikant is geweest in de Hervormde gemeente.

Geboren in Den Haag in 1947 ging zijn interesse allereerst in de richting van de studie wiskunde en natuurkunde. Na afronding van deze studie en een periode van onderzoek aan de universiteit van Leiden, was het mogelijk tijdens zijn leraarschap aan het Chr. lyceum in Alphen a/d Rijn de studie theologie te volgen en deze ook af te ronden.

Bijzonder was de periode als predikant(sgezin) in Uitwijk (N.Br.) te midden van een kleine agrarische gemeenschap, in Zierikzee als predikant van de rechtzinnige wijkgemeente naast de vrijzinnige wijkgemeente en in Zeist te midden van een ‘palet’ van acht wijkgemeenten waarbij de secularisatie en ontkerkelijking verdrietige werkelijkheid was, maar de gemeente ook Gods zegen mocht ervaren.

Het ‘meehelpen’ bij het pastorale werk van predikant, ambtsdragers en anderen in de Hervormde gemeente van Harmelen wordt als een bijzondere ‘toegift’ ervaren.

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)