Diakonie


Visie op diakonie

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, te weten; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd. Naast de hulp en aandacht die we zelf kunnen bieden willen we als diakonie ook een doorverwijsfunctie vervullen middels een sociale kaart waarmee we bekend zijn met professionele organisaties in de zorg naar wie we mensen kunnen doorverwijzen die op een of andere manier hulp nodig hebben.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Harmelen bestaat normaal uit 4 diakenen. Elke diaken heeft een eigen taak binnen de diakonie. De diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de kerkenraad. Als diakonie vergaderen wij regelmatig en daar komen alle lopende zaken aan de orde.

Avondmaal
De symboliek van de diaconale opdracht vinden wij terug in het 'delen' tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij de diakenen dan ook een speciale functie hebben. De gemeente viert het Heilig Avondmaal 5x per jaar. Ook bij het avondmaal in Gaza heeft de diakonie een taak.

Collecte
Een ander zichtbare taak van de diakonie is de collecte in de eredienst. Zowel het bepalen van de diakonale bestemmingen alswel het ophalen tijdens de dienst.

Image

Een aantal taken van onze diakonie:

 • Diaconale vertegenwoordiging in de erediensten, waaronder trouwdiensten;
 • Dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal;
 • Bijwonen van diakonale bijeenkomsten en cursussen ter opbouw diakonale taak in onze gemeente;
 • Vastleggen en organiseren van de inkomsten en uitgaven van de collecten;
 • Het verdelen van de inkomende gelden naar de diaconale aandachtsvelden zowel locaal alswel werelddiaconaal;
 • Het opstellen jaarrekeningen en begrotingen.
 • Kerktelefoonaansluitingen en de financiën hiervoor verzorgen;
 • Verzorgen stukjes in de 'op de hoogte';
 • Vertegenwoordiger in Kerkenraad, Moderamen Kerkenraad, Classis Woerden;
 • Diaconaal overleg Kerken Harmelen, Diaconale Raad van Kerken in Woerden e.o.;
 • Verzorgen opname tijdens kerkdienst.
 • Elke diaken is ingedeeld in wijken samen met een ouderling;
 • Het behandelen en begeleiden van aanvragen;

De diakonie ondersteunt en/of is verantwoordelijk voor:

 • De Roemeniecommissie;
 • De Diakonale hulpdienst;

Image De diakenen willen u graag voorgaan, maar uw deelname en handen zijn onontbeerlijk. Misschien wilt u eens wat meer weten over een bepaald onderdeel. Of ziet u zelf diakonale leemtes in onze gemeente of daarbuiten. Graag willen we daar met u over praten en misschien het een en ander uitwerken. En voelt u zich altijd vrij om ons te bellen of te mailen.

De huidig zittende diakenen zijn:

 • Gedien van Woudenberg, Keizershof 55, secretaris
 • Arjan van der Beek, Bergmolen 11, voorzitter
 • Sander Veldhujsen, Korenmolen 21, penningmeester
 • Renske Oskam, Kerkweg 17, algemeen lid

Onze diakonie heeft ook een folder gemaakt over het zijn van een diakonale gemeente. U kunt deze downloaden of u kunt een geprinte versie aanvragen bij de secretaris. Vanzelfsprekend staan wij ook altijd open voor giften voor een bepaald doel, of voor het algemene werk.

Het rekeningnummer van de diakonie is: NL70RABO0140899928

Contactgegevens:
Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Per post: Keizershof 55, 3481KD, Harmelen

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)