Contact

Adres kerk: Kerkplein 1 te Harmelen

Adres kerkelijk centrum "Het Trepunt": Iepenlaan 2 te Harmelen

Emailadressen

Voor een vraag kunt u de volgende personen een email sturen

Contactpersonen/adressen en telefoonnummers

Predikant Ds. F.A.J. Heikoop Dorpsstraat 31, 3481 EA (441378)
Bijstand Ds. N. de Boo Montessorilaan 33, 3706 TC Zeist (06-10311947)

Ouderl.,voorzitter J.H. van Lindenberg, Batestein 2 (443675)
Ouderl.,scriba J. Branger, Kastanjelaan 57 (443578)

Ouderlingen

G.C.T. Burggraaf, Prinsenhof 32 (446755)
J.H. van Lindenberg, Batestein 2 (443675)
W. Stoof, Meerkoet 29 (442109)
L.G. Timp, Ambachtsheerelaan (443264)

Jeugdouderling D.S. Schaddelee, Batestein 24 (06-43005114)

Evang.ouderling vacant

Diakenen

J.A. van der Beek, Bergmolen 11 (06-10293684)
G. Reijmerink, Ambachtsheerelaan 48 (441986)
G.J. van Roest, Reiger 13 )06-57102973)
S. Veldhujsen, Korenmolen 21 (06-14499723)

Ouderling kerkrentmeesters.

L.L.A.F. Freeke, Berkenlaan 3A (06-41950485)
G. van der Neut, Margrietlaan 9 (420259)
J. de Visser, Stadhoudershof 32 (06-33663312)

Coördinerend koster W. Stoof, Meerkoet 29 (442109)

Organisten

G. Lekkerkerker, B.T.Laan 127, (444780)
C. van Leeuwen, Waterhoen 26 (468681)
A. Stolk (416872)

Kerkelijke administratie Mevr. H. van Leeuwen, Nijverheidsw 2 (441277)

Beheer Trefpunt J. Woudenberg (06-25019217)

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2022 (klik hier voor de disclaimer)